INNKALLING

Innkalling - Hundens frihet, din trygghet!


Mange hundeeiere gleder seg sammen med hundene sine til båndtvangperioden er over. Men ikke alle, for hunder har fri vilje og egne interesser. For at hunder skal kunne løpe løse er det det krav at vi kan kalle de inn, slik at de ikke er til besvær for andre i samfunnet. Det er ikke alltid like lett, vi har derfor et kurs med bare fokus på innkalling. Vi bestreber oss etter å gi eiere kompetanse så de kan kalle inn sin hund. På kurset lærer dere om teorien i belønning og straff, og hva som er viktig for å få en hund som kommer når du roper.

Datoer for innkallingskurs våren 2021


Nedenfor finner du utfyllende informasjon om datoer for alle innkallingskursene som kommre fremover.


Oppmøte er på hundeskolen første kurskveld, men så vil vi flytte oss litt i nærmiljøet for nye utfordringer.

Lov om hundehold (hundeloven) § 3

«En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

01. februar 2021


4 kvelder - klokken 19.00 - 20.00


      Mandag 01. februar - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 08. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1


      Mandag 15. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Mandag 22. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3

15. mars 2021


4 kvelder - klokken 20.30 - 21.30


      Mandag 15. mars - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 22. mars - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1 - OBS! Påske i uke 13 bytter til torsdag  


      Torsdag 08. april - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Torsdag 15. april - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3

29. april 2021


4 kvelder - klokken 18.00 - 19.00


      Torsdag 29. april - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Torsdag 06. mai - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1 - OBS! Kr.himmelfart uke 19  


      Torsdag 20. mai - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Torsdag 27. mai - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3

07. juni 2021


4 kvelder - klokken 20.00 - 21.00


      Mandag 07. juni - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 14. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1


      Mandag 21. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Mandag 28. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3