PENT I BÅND

Gå pent i bånd - Det gjør turene hyggeligere!


Mye av gleden med å ha hund er å gå mange fine turer sammen. Likevel er det noen ting som gjør at turer for oss eiere ikke alltid oppleves like trivelig. En av de tingene kan være knyttet til at hunden røsker i bånd. Som hundeiere har vi blant annet båndtvang å forholde oss til.


Å lære hunder å gå pent i bånd er også preventivt for å unngå utagerende atferd i bånd, særlig når hunder kommer i pubertet. For hunder er det å lære seg å gå pent i bånd et ledd i å håndtere sine egne impulser.

Datoer for kurs i pent i bånd våren 2021


Nedenfor finner du utfyllende informasjon om datoer for alle kursene som kommre fremover.


Oppmøte er på hundeskolen første kurskveld, men så vil vi flytte oss litt i nærmiljøet for nye utfordringer.

Lov om hundehold (hundeloven) § 1

"Det sivile samfunns ansvar, lovens formål og forholdet til annen lovgivning

Det sivile samfunn, både enkeltpersoner og organisasjoner, har ansvaret for innenfor lovgivningens ramme å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for den enkelte hundeholder."

01. februar 2021


4 kvelder - klokken 20.30 - 21.30


      Mandag 01. februar - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 08. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1


      Mandag 15. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Mandag 22. februar - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3

15. mars 2021


4 kvelder - klokken 19.00 - 20.00


      Mandag 15. mars - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 22. mars - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1 - OBS! Påske i uke 13 bytter til torsdag  


      Torsdag 08. april - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Torsdag 15. april - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3

07. juni 2021


4 kvelder - klokken 21.00 - 22.00


      Mandag 07. juni - oppmøte parkeringsplassen utenfor hundeskolen


      Mandag 14. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 1


      Mandag 21. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 2


      Mandag 28. juni - nytt sted - blir oppgitt på kveld 3