TILLEGSPAKKE

Din pris kr 6400,-

Verdi 9000,- 


Kan kjøpes på liten eller medium pakke dersom det er ønske om mer oppfølging i pakkeløsning.


Treningsplaner:

Redigering av treningsplaner eller tre tilleggstreningsplaner dersom det er behov for endringer i valgte øvelser.


Oppfølging online:

Seks oppfølginger på bakgrunn av innsendte videoer eller spørsmål om trening. Varighet på telefonsamtale eller videokonsultasjonene er 30 minutter. Disse må tas innen tre måneder etter kjøp.


Oppfølging sammen:

Tre oppfølginger der vi møtes fysisk for å trene praktisk sammen i 30 minutter, mertid som over. Disse må tas innen tre måneder etter kjøp.


Støtte i 6 nye måneder:

Ubegrenset e-postoppfølging i inntil 6 nye måneder. Det må forventes at noen svar kan vente litt på seg.

Lurer du på priser og hva de andre pakkene inneholder og koster?Førstekonsultasjon og enkeltpriser


Liten pakke


Medium pakke