Kjersti Bjøntegaard 

Eier, atferdskonsulent & instruktør

Jeg elsker å lære bort, fordi jeg selv elsker å lære. Det er mange som har vært inspiratorer i mitt liv, men det var hundene som viste meg veien.

Jeg ønsker å være som dem - ærlige og tilstede her og nå.


Jeg begynte å jobbe ved siden av skolen da jeg var 14 år i den lokale godtekiosken, og siden da har jeg studert økonomi og PR samtidig som jheg harvært innom mange forskjellige jobber. Det har ikke vært mye lediggang siden 1988, men jeg har klart å ta med noen deilige ferier heldigvis.


For å være i trygg i rollen der jeg lærer bort hundetrening og atferd til andre, har jeg lært selv av mange forskjellige for å kunne danne meg et helhetlig bilde av hva hundetrening kan være. Det viktigste jeg har lært er at det finnes kun en læringsteori som alle de 1000-is av hundetreningsmetoder er bygget på. Jeg har derfor nå mange innfallsvinkler, for så danne meg et inntrykk av hva jeg anser som både mest relevant og rett når jeg lærer deg hva du kan gjøre for dig og din hund.


Jeg har lært av NMBU, Hundens Hus i Sverige, Canis og Catch, Eva Bertilsson, Karen Pryor og Ken Ramirez for å nevne noen, og for å inspirere deg om du er nysgjerrig. Jeg har jobbet som instruktør siden 2007 og innen atferd siden 2010. For å få bredde i rasekunnskap har jeg passet hunder i eget hjem siden 2007. Jeg fikk min første Rottweiler i 1999 og det ble etterhvert en hannhund og fire tisper. I dag har jeg ei nydelig Picard Spaniel tispe og lærer nå en ny rase å kjenne.

Vår ideologi og vår styrke - vi er for deg.


Alle er vi unike, både mennesker og hunder, og vi skaper unike relasjoner. En del av vår visjon er basert på å se ekvipasjenes individualitet. Vårt mål er å ha gjennomtenkt og løsningsorientert pedagogikk for alle. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for å lede nye og erfarne hundeeiere på sin vei mot mer kunnskap.


All kompetanse har verdi! Vi verdsetter egne erfaringer, andre aktørers erfaringer og hundeeiernes egne erfaringer. Kanskje er det akkurat du som lærer oss noe nytt eller får oss til å se noe fra en ny vinkel. Du er viktig for vår utvikling!


Dyreatferdssenteret avdeling Best for Dogs As skal alltid være en seriøs og kompetent aktør. Akkurat slik andre aktører har vært der for oss, på vår vei inn i kunnskap og erfaringer mot bredere og dypere kompetanse, ønsker vi at dere som er rundt oss er trygge på oss.


En liten oppklaring: Franchiseavdelingen Dyreatferdssenteret avdeling Best 4 Dogs tilbyr tjenestene kurs og problemløsing.


Best 4 Dogs er hundepass tjenester, som mens jeg studerer er lagt ned, og vurderes om skal tas opp igjen sommeren 2024. 

Hundetrening og samfunnsansvar.


Som hundeeier har vi lyst til å bevege oss rundt i samfunnet på lik linje med alle andre. Og fordi vi har noe som heter hundeloven har vi et ansvar for å trene hundene våre til å takle og være forholsdvis rolig i samfunnet vi beveger oss i. 


Noen kurs foregår helt eller delvis på parkeringsplassen på Industriveien 20a, mens noen enkeltkurs må reise til egnet sted om vi trenger dette u i fra kursets innhold og behov for miljø. Dette er for å tilpasse oss hundens læringsnivå på kurset.


Private timer og bestilte kurs kan være hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø.


Først og fremst må vi som hundeeiere forholde oss til at vi bor i et samfunn der vi deler godene med mennesker som har mindre til overs for hunder. Som hundeeiere må vi lære hunder hvordan de skal oppføre seg ute i samfunnet – og som hundeeier kan vi lære masse om hunder og hva de ønsker seg.


Som en del av våre kurs vil vi hjelpe deg med å forstå hundeloven og dyrevelferdsloven, som kan være vanskelig å toke og å forstå hva som gjelder for oss.


Vår kompetanse og faglige bredde.Det finnes bare en læringsteori. MEN det finnes 1000-vis av innlæringsmetoder.


På våre kurs og i våre privatsamtaler etterstreber vi å undervise med en balanse mellom erfaringer og nytenkingen i bransjen og vårt fag. Vi relaterer trening sammen som innlæring og metodene ved innlæring er belønningsbaserte. For at du skal få et godt utbytte etterstreber vi også en god balanse mellom teori og praksis.


Du kan lese hva jeg, Kjersti som er hovedinstruktør, har av faglig bakgrunn her på denne siden. Det er viktig for meg at du er trygg på hva det er kurs og privattimer vil gi deg av veiledning.


Vi har også gode samarbeidspartnere som du kan lese mer om. Det er viktig at du blir godt ivaretatt og jeg hører gjerne fra deg dersom det er noe som helst du lurer på.


Jeg vil bare fortelle hvor stolt jeg er av den faglige bredden vi har i Dyreatferdssenteret.


Vi kan skilte med utdannlerser som: Veterinær, etolog, biolog, pedagog, fysioterapeut, kommunikasjon, dyrepleie og ikke minst atferdsserien på NMBU

SAMARBEIDSPARTNERE


En blir bedre sammen med andre, og her er de jeg blir bedre sammen med!